Reglement

 

Reglement kwalificaties NK jeugd tot en met 14, 16 en 18 jaar

Artikel 1: Leeftijdscategorieën
a. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden kwalificaties voor de persoonlijke
Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd. Er wordt gespeeld in de
navolgende leeftijdscategorieën:

A-1 jeugd t/m 18 jaar                       A-2 meisjes t/m 18 jaar
B-1 jeugd t/m 16 jaar                       B-2 meisjes t/m 16 jaar
**                                                      C-2 meisjes t/m 14 jaar

** = De kwalificaties voor C-1 jeugd t/m 14 jaar verlopen via 13 regionale voorronden en vallen daardoor buiten dit reglement.
b. De organisatie bepaalt in overleg met de KNSB voor iedere leeftijdsgroep of de twee categorieën, jeugd en meisjes, binnen die groep hetzij gescheiden, hetzij gemengd gespeeld worden.

Artikel 2: Organisatie, locatie en data
Telkenmale stelt de KNSB voorafgaand aan het seizoen vast:
a. de organisator;
b. de locatie. De vier locaties zijn bij voorkeur gespreid over Nederland;
c. de data waarop wordt gespeeld. De kwalificaties mogen niet later plaatsvinden dan 4 weken voor aanvang van het NK jeugd;
d. de data van de verschillende kwalificaties vallen bij voorkeur niet samen. Bij minstens één kwalificatietoernooi wordt niet op zondag gespeeld.

Artikel 3: Aantal gerechtigde plaatsen
a. Het aantal te verdienen gerechtigde plaatsen voor het NK jeugd per leeftijdscategorie is als volgt:
A-1: 3, B-1: 3, A-2: 1, B-2: 1, C-2: 3
b. Tevens plaatst zich de hoogst geëindigde speler / speelster per categorie van de groep niet gekwalificeerden, gerekend over vier kwalificatietoernooien waarvan alleen de beste drie resultaten meetellen. Voor dit klassement geldt:
– De hoogste score in punten over de drie toernooien;
– Indien gelijk, de hoogste score bij toernooi vier;
– Indien gelijk, de hoogste score tegen de top 3 van elk van de drie toernooien;
– Loting.
c. De groepen worden aangevuld tot een even aantal deelnemers of bij de Meisjes A en B tot 8 indien deze groepen apart spelen. Dit gebeurt aansluitend aan het vierde kwalificatietoernooi op basis van de reservelijst lid 3.d.
d. Er wordt een reservelijst opgesteld per groep voor het geval er een geplaatste speler/speelster tussentijds besluit niet deel te nemen aan het NK Jeugd of in een andere groep gaat uitkomen. De opengevallen plaats(en) wordt(worden) direct na het vierde kwalificatietoernooi ingevuld op basis van de reservelijst. De reservelijst bestaat uit alle nog niet-geplaatste deelnemers van de vier
kwalificaties. De volgorde per groep wordt bepaald op grond van de KNSBrating (1 februari) voor de groepen A en B en de KNSB-Jeugdrating (1 februari) voor de meisjes C.

Artikel 4: Speelronden
Het aantal ronden per categorie is 7, tenzij het aantal deelnemers per categorie minder is dan 8 of hoger is dan 20. De wedstrijdleider bepaalt in deze gevallen in overleg met de organisator hoeveel ronden er gespeeld worden.
A-1 jeugd t/m 18 jaar         A-2 meisjes t/m 18 jaar
B-1 jeugd t/m 16 jaar         B-2 meisjes t/m 16 jaar
**                                       C-2 meisjes t/m 14 jaar

Artikel 5: Spelregels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), voor zover in dit Reglement niet anders is bepaald.

Artikel 6: Indeling
De indeling vindt plaats volgens een tevoren vastgestelde versie van het Zwitsers systeem:
a. De indeling van de Zwitserse groepen vindt plaats op grond van rating: op FIDE-rating indien 80% van de deelnemers of meer er een bezit; Zo niet op KNSB-rating; Indien een deelnemer geen KNSB-rating bezit, wordt voor deze deelnemer de KNSB-jeugdrating genomen;
b. Indien het aantal deelnemers in een leeftijdsgroep te klein is om de indeling volgens het Zwitsers systeem te maken, bepaalt de hoofdwedstrijdleider welk indelingssysteem gehanteerd wordt, alsmede de bijbehorende tiebreak regels.

Artikel 7: Speeltempo
Het speeltempo voor alle categorieën is 55 minuten + 10 seconden increment per zet per persoon per partij indien er in het speelschema een dag met 3 of 4 ronden voorkomt of 75 minuten + 10 seconden increment per zet per persoon per partij indien er maximaal 2 ronden op een dag worden gespeeld.

Artikel 8: Verzuimtijd en elektronische communicatiemiddelen
a. De verzuimtijd is 30 minuten. Een speler verliest de partij als de speler na de verzuimtijd voor het eerst aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter anders beslist.
b. Als ten aanzien van artikel 11 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan verliest die speler de partij. Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische  communicatiemiddelen direct uitzetten en afgeven voordat het spelersgebied wordt betreden en aan de wedstrijd wordt begonnen. Het is toegestaan deze af te geven aan de arbitrage.

Artikel 9: Bepaling stand
De eindrangschikking in een kampioenschap wordt allereerst op basis van wedstrijdpunten opgemaakt. Als twee of meer spelers in een van de categorieën A-1 t/m C-2 met een gelijk aantal punten eindigen, dan is het volgende van toepassing (ook indien er kwalificatie voor NK Jeugd mee gemoeid is):
i. onderlinge wedstrijd(en); geldt alleen als deze volledig gespeeld zijn;
ii. meeste weerstandspunten (‘wp’ of ‘Buchholz’);
ii. hoogste Sonneborn Berger-score (‘SB’);
iv. indien hierdoor geen beslissing wordt verkregen, worden de gelijk geëindigden ex aequo alfabetisch in de eindstand vermeld. Indien er kwalificatie mee gemoeid is, plaatsen alle betrokken gelijk geëindigden zich. Indien er trofeeën mee gemoeid zijn, worden deze hierop aangepast, dan wel extra besteld. Geldprijzen worden gedeeld bij een gelijke stand op aantal punten.

Artikel 10: Wedstrijdleider
De (hoofd)wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.

Artikel 11: Beroep
Tegen elke beslissing van de (hoofd)wedstrijdleider kan een speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdwedstrijdleider, die voor onverwijlde behandeling door de hoofdscheidsrechter zorg draagt. De hoofdscheidsrechter doet bindend uitspraak.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de KNSB, 20 september 2019